Electronic Project Company
 
Yazdır  Öner

Giriş


Giriş ve kursun önemi :

Değerli sualtı sever ve doğa dostu adayımız ; CMAS/TSSF bir yıldız dalıcı kursuna hoş geldiniz . Sizler bu kursun teorik ve pratik eğitimlerinin ardından , büyülü bir dünyanın, yani “ sualtı dünyasının “ kapılarını aralayacak ve vazgeçemeyeceğiniz bir aktivitenin bilinçli ve sertifikalı bir takipçisi olacaksınız.

Bu eğitimlerinizde , size sadece sualtında emniyetli ve sağlıklı dalışlar yapmanız değil aynı zamanda çevreye saygılı birer dalıcı olarak denizlerimizin altında yatan kültürel ve tabii varlıklarımıza nasıl sahip çıkacağınız da öğretilecektir.

 Teorik kapsam ve zamanlama :
Bu kursun teorik eğitimleri sonunda sizler dalış malzemelerinin neler olduğu ve nasıl kullanılacağını , sualtında el işaretleriyle nasıl haberleşeceğinizi , duyularınızın derinlikten nasıl etkilenebileceğini , uyulması gereken basit kuralları , basıncın vücudunuz ve malzemeleriniz üzerindeki etkilerini , basınç altında solunan gazların vücudunuz üzerindeki etkilerini , güvenli bir dalış yapabilmek için dalışınızı nasıl planlamanız gerektiğini , acil durumlarda kendinizi ve dalış arkadaşlarınızı nasıl kurtaracağınızı öğrenmiş olacaksınız . Teorik eğitimleriniz 40’ar dakikalık 13 ders halinde toplam 520 dakika olarak işlenecektir.

 Pratik kapsam ve zamanlama :
Pratik sualtı çalışmalarınızda ise sizlere dalış eğitimleriniz esnasında sualtında kullanılacak haberleşme işaretleri , malzemeyi nasıl kuşanacağınız , suya giriş teknikleri , sualtına alçalma teknikleri , nefes alırken nelere dikkat edeceğiniz, yüzerlilik dengeleyici donanımlarınızı nasıl kullanacağınız , nefes almanızı sağlayan regülatörü  ağzınızdan nasıl çıkarıp tekrar alabileceğiniz , arkadaşınız ile havanızı nasıl paylaşabileceğiniz, maskenize su girdiğinde nasıl boşaltabileceğiniz ve  sualtında nasıl çıkarıp takabileceğiniz, paletinizi nasıl daha doğru kullanabileceğiniz, sualtı ve su üstünde scuba donanımınızı  ağırlık kemerinizi nasıl çıkarıp tekrar kuşanabileceğiniz, basit ilk yardım ve kurtarma becerileri ve dalış teknesinde nelere dikkat edeceğinizin yanı sıra aynı zamanda da sualtında çevreyi ve kendinizi kollama ile ilgili kapsamlı çalışmalar yaptırılacaktır. Pratik sualtı eğitimlerinizde bu beceriler sizlere toplam 5 dalışta öğretilecektir.

 Katılım şartları :
Bu kursa katılmak için en az 14 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış adaylar için veli izni belgesi alınacaktır. Aynı zamanda doktordan da sağlık belgesi almış olmalısınız. Son olarak okur yazar olmanız gerekiyor.

 Sertifika düzeyinin tarifi :
Bir yıldız dalıcı dalış donanımlarınızın hepsini uygun olarak takıp , söküp, kuşanabilen , bunları sığ eğitim sularında doğru olarak kullanıp dalabilen ve yanında en az üç yıldız dalıcı  yada dalış eğitmeni ile açık deniz dalışları yapmaya hazır dalıcıdır ve en fazla 18 metreye kadar dalabilir.

 Sağlık ile ilgili tavsiyeler :
Sevgili bir yıldız dalıcı adayımız. Bir çok sportif aktivitede olduğu gibi su altı aktivitesini de gerçekleştirebilmek için bir takım sağlık önkoşulları olması doğaldır. Her ne kadar dalıcı olabilme ön koşullarından biri de doktorunuzdan tüplü dalış yapabileceğinize dair bir rapor almış olmak olsa da biz yinede  sualtı ile yakından ilgili rahatsızlıklardan bazılarını belirtmek isteriz.

Eğer aşağıda sayılanlardan bir veya bir kaçı bugün veya geçmişte başınıza gelmiş  ise doktorunuzu ve eğitmeninizi uyarmanız gerekir.

Kalp krizi , kalp rahatsızlıkları , yüksek tansiyon , sara , astım  ve diğer akciğer rahatsızlıkları , kulak ve sinüs hastalıkları  , hamilelik , şeker hastalığı ,panik atak, halen yan etkileri bulunan bir ilaç tedavisi altında bulunmak ve benzeri.

 Dalıcı ve eğitmenlik seviyeleri :
Bu kurs sonunda size verilecek belgeler tüm dünyada tanınan ve geçerliliği olan CMAS / TSSF dalıcı sertifika ve kimlik kartlarıdır. CMAS  ( Dünya Sualtı Konfederasyonu ) ve bu konfederasyonun Türkiye temsilcisi olan TSSF  ( Türkiye Sualtı sporları  Federasyonu ) ‘ nun tanıtımları ilerde yapılacak olmakla birlikte alacağınız sertifikalarda ilerleyen aşamalar olduğunu belirtmek isteriz. Bu sistemde dereceler ve bu derecelere ait yetki ve sorumluluklar şu şekilde ilerlemektedir:

 Bir Yıldız Dalıcı : Dalış donanımlarının hepsini uygun olarak söküp , kuşanabilen , bunları sığ eğitim sularında doğru  olarak kullanıp dalabilen ve yanında en az üç yıldız dalıcı ya da bir dalış eğitmeni  ile açık deniz dalışları yapmaya hazır dalıcıdır. 18 metreye kadar dalabilir.

 İki Yıldız Dalıcı : Açık deniz dalış deneyimi olan dalıcıdır. Normal koşullarda iki adet iki yıldız dalıcı birlikte dalış yapabilirler. İki yıldız dalıcılar bir yıldız dalıcılara dalış liderliği yapamazlar . 18 yaşından küçük iki yıldız dalıcılar en az üç yıldız dalıcının liderliğinde dalabilirler. En çok 30 metreye kadar dalabilirler. Eğitim amaçlı dalışlar en çok 42 metreye kadar eğitmen dalıcılar nezaretinde yapılabilir.

 Üç Yıldız Dalıcı : Değişik düzeylerdeki dalıcılara önderlik yapabilecek beceride olan dalıcılardır. En çok 30 metreye kadar dalabilirler. Eğitim amacıyla dalışlar en çok 42 metreye kadar eğitmen dalıcılar nezaretinde yapılabilir.

 Bir Yıldız Dalıcı Eğitmeni : Bir yıldız dalıcı eğitmeni kurumsal ve uygulamalı havuz / deniz çalışmalarını yaptırabilirler ve değerlendirebilirler. CMAS /TSSF diploması imzalayamaz . Federasyonun verdiği görevleri yerine getirir ve istediği bilgileri verir.

 İki Yıldız Dalıcı Eğitmeni : Bir , iki , üç yıldız dalıcı eğitimini açıp yönetmeye ve sınavını yapmaya , değerlendirmeye yetkilidir. Bir yıldız dalıcı eğitmen eğitiminde asistan olarak görev yaparlar. Federasyonun verdiği görevleri yerine getirir  ve istediği bilgileri verir.

 Üç Yıldız Dalıcı Eğitmeni :  Her düzeyde dalıcı eğitiminin yanı sıra federasyonun izniyle bir ve iki yıldız eğitmen eğitimlerini açar ve yönetir. Federasyonun açacağı üç yıldız eğitmen ve rehber dalıcı eğitimlerinde eğitmenlik yapar. Federasyonun verdiği görevleri yerine getirir ve istediği bilgileri verir.

 Kurs Direktörü :  Federasyonumuzun belirlediği  standartları sağlayan  üç yıldız eğitmenler federasyona başvurduklarında kurs direktörü belgesi alırlar . Görevlendirildiğinde federasyon adına kulüp , dalış merkezi , üniversite spor birliğine bağlı sualtı kulüplerinin  yıllık düzenli araç , gereç, donanım denetlemelerini ve diğer eğitim ile uygulama denetlemelerini yapar. Federasyonun verdiği görevleri yerine getirir ve istediği bilgileri verir. Federasyonun açtığı üç yıldız eğitmen eğitimini ve rehber dalıcı eğitimlerini en az 3 kurs direktörü ile yardımcılarından oluşan kurul yönetir ve sınavlarını yapar.

 Kurs sonunda alacağınız belgeler :
Sizler bu kursu tamamladığınızda CMAS/TSSF Bir yıldız dalıcı olmaya hak kazanacaksınız ve 4 adet belge alacaksınız. Bunlar şu şekildedir.

 Geçici Mezuniyet Belgesi : Bu belge sizin kursu bitirdiğinize dair bir geçici sertifikadır ve esas kimlik kartınız elinize geçene kadar geçecek süre içerisinde kullanılacaktır. Eğer 3 ay içerisinde esas kimlik kartınız elinize geçmez ise federasyonumuza müracaat ederek gecikmenin sebebini öğrenmeniz gerekmektedir.

 Dalıcı Kimlik Kartı : Çift taraflı olan bu kimlik kartlarımızın ön yüzünde ulusal federasyonumuzu  , arka yüzünde ise dünya sualtı konfederasyonunu temsil eden logo ve bilgiler bulunmaktadır. Fotoğraflı bu kimlik kartınızı sorulduğunda göstermek üzere yapacağınız  yurt içi ve yurt dışı dalışlarda muhakkak yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

 Dalış Kayıt Defteri ve Pasaportu : Geçici sertifika , duvar diploması ve kimlik kartınızın yanı sıra federasyonumuzca bastırılan ve set halinde kullanıma sunulan bir dalış kayıt defteri ile dalıcı tanıtım defteri mevcuttur. Bu iki defterden ilki olan dalış kayıt defteri sizlerin ilk eğitim dalışlarınızdan itibaren bütün dalışlarınızın tarih , bölge ,derinlik ve toplam sürelerini kaydedebileceğiniz bir belgedir. Defterde kayıtlı dalışlarınız , dalış eğitmeniniz , dalış lideriniz yada dalış arkadaşınız tarafından imzalanır. Bu defter ilerde katılacağınız kurslarda , önceki dalışlarınızın sayılarını ve özelliklerini belgelemeniz açısından önem taşımaktadır. Diğer defterimiz ise dalıcı tanıtım defteridir. Bu defterde dalış hayatınız boyunca göreceğiniz her seviyedeki dalıcı kursu ile uzmanlık kursu kaydedilmekte ve eğitmenleriniz tarafından kaşelenip imzalanmaktadır. Böylece tek bir defterde dalış ile ilgili özgeçmişinizin tamamı belgelenmektedir.

 Cmas / Tssf Tanıtım :
 
Son olarak sizlere , görmekte olduğunuz bu kurs sonunda alacağınız diplomanın tüm dünyada ve ülkemizde geçerliliğini sağlayan iki kurumdan bahsetmek istiyoruz : CMAS ve  TSSF , CMAS Fransızca’daki Confederation Mondial des Activites Subaquatique yani Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu ifadesinin baş harflerinden oluşmuş bir kelimedir.

CMAS üye ülkelerinin sualtı aktiviteleri ile ilgili uyması gereken asgari standartlar ve eğitim programları belirleyen en üst düzey uluslararası kurumdur. Ülkemizde federasyonumuz tarafından verilen dalıcı diploma ve kimlik kartlarının tüm dünyada geçerli olmalarının sebebi ulusal federasyonumuzun bu konfederasyon ile olan sözleşmesidir.Bu işleyiş sayesinde elde ettiğiniz bröveler uluslararası geçerlilik kazanır.

CMAS, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’na (TSSF)  kendi standartlarını Türkiye ‘ de uygulatma ve denetleme yetkisinin yanı sıra daha üst düzeyde eğitim standartları da belirleyebilme hakkını vermiştir. Ulusal federasyonumuz bünyesindeki spor dallarının her biri için ayrı ayrı hizmet verecek çok çeşitli kurullar oluşturulmuş ve bu kurullarda hizmet veren tecrübeli üyeleri ile gerek dalış gerekse kapsamındaki diğer dallar için gerekli standart eğitim çalışmalarının yanı sıra denetleme görevlerini yerine getirmektedir.

Hepinize sualtı dünyasına hoş geldiniz diyor ve gerek teorik gerek pratik deniz eğitimlerinizde başarılar diliyoruz.M: info@derindalismerkezi.com
T: +90 (236) 231 94 65 / +90 (532) 297 45 95
A1: "Derin Dalış Merkezi" Çandarlı Limanı / ÇANDARLI - Turkey
A2: 2.Anafartalar Mah. Yeni Orta Sok. No: 1/11 MANİSA - Turkey

Copyright © 2007 by Derin Dalış Merkezi. All rights reserved..
Turizm acentemiz http://www.kozaktur.com.tr'dır
Sanal market, e-ticaret ve kurumsal yazılım geliştirmede lider