Electronic Project Company
 
Yazdır  Öner

Güvenli Dalış Kuralları


Aletli dalış, kurallarına uygun yapılması ile güvenli ve zevkli hale gelecektir. Aletli dalış ile ilgili bütün teorik eğitim bu bölümde anlatılan güvenli dalış uygulamaları ile işlerlik kazanacaktır.

 

 

Açık deniz dalışı:

 

Havuzda korunaklı bir ortamda dalışı öğrenmeye başlayan birisi açık denize çıktığında yepyeni bir dünya ve değişik yaşam koşullarını görecektir. Havuzun metrelerle belirlenmiş boyu ve derinliğinden sonra, ölçü kavramının yitirildiği açık deniz, göz alabildiğine uzanan derinlik, değişik balıklar, binlerce yıldan beri aynı kalan doğa ile çeşitli bitkilerden oluşan bu görüntü karşısında yeni dalıcının hayranlığı, şaşkınlığı ürküntüsü, sevinci ve özgürlüğü normal karşılanmalıdır. Buna hayranlığı ve şaşkınlığı da ilave etmek yerinde olur. Havuz yada lokal sualtı dalışlarında dalıcının karşısına çıkmayan bu farklı yaşam, dalış tecrübesi arttıkça, daha çok zevk alınan ve kişiye değişik duygular aşılayan bir ortamdır.

 

Ancak deniz dalışı korunaklı bir ortamda yapılan dalışa benzemez, çeşitli tehlikeler içerir. Kurallarına uyulmadan yapılan deniz dalışları olası tehlikelere birer davetiyedir. Bu nedenle dalış emniyet kurallarına özen gösterilmesi yaşamsal önem içerir.

 

 

Dalış amiri, dalış lideri , dalıştaki görevleri:

 

Dalış amiri (Grup lideri) ve görevleri:

Tüm dalış etkinliği, organizasyonun başından sonuna dek, daha önceden belirlenmiş bir dalış amiri tarafından yönetilir. Dalış amirinin planladığı program, hareketin başlangıcından, dalışların düzenlenmesine ve hareket noktasına geri dönüşe kadar ele alınmalıdır. Bunun içerisinde; seyahat programı, konaklama, yeme-içme ve dalışların gerçekleştirilmesi yer alır. Etkinlik süresince, katılanlar mutlaka dalış amirinin direktiflerine uymalıdır.

 

Dalış lideri ve görevleri:

Dalış lideri, dalış amiri tarafından genellikle grubu oluşturan dalıcıların arasından, en tecrübelisi seçilerek görevlendirilir. Dalış öncesi dalışın planlanması, sualtında dalış grubunun kontrolü, sevk ve idaresi, dalışın plana uygun gerçekleştirilmesi dalış lideri tarafından sağlanır.

 

 

Dalış planlaması, problemlerin tanımı ve çözümü:

 

Bütün dalışlar, dalış liderinin başkanlığında dalıcıların katılımı ile önceden planlanmalı ve dalış sırasında bu plana uyulmalıdır. Bu plan dalış öncesi hazırlığı ile başlayıp, dalış sonrası toparlanma ile bitmelidir.

 

  

Dalış planında dikkat edilecek noktalar:

·       Dalış amacının belirlenmesi

·       Dalış öncesi donanımın listelenmesi ve kontrolu.

·       Dalış eşlerinin kurallara uygun olarak, kişilerin seviyelerine göre tespiti.

·       Sualtında izlenecek rotanın çizilmesi.

·       Derinlik ve sürenin belirlenmesi.

·       Acil durumda yapılacakların tekrarı.

 

Dalıcının, dalış planında dikkat edeceği noktalar.

·       Liderlik: Dalış liderinizi tanıyor ve güveniyormusunuz? Dalış lideri dalış bölgesini tanıyormu?

·       Amaç: Bu tip bir dalış yapmak istiyormusunuz? Eğitiminize, niteliklerinize ve tecrübelenmenize yardımcı olacakmı? İlginizi çekiyormu?

·       Bölge ve koşullar: Bölgeden ve koşullardan memnunmusunuz? Aklınızda herhangi bir soru işareti varsa bunu dalış liderinizle görüşüp dalış planı ve idaresini değiştirtebilirsiniz.

·       Donanım: Yapacağınız dalışa uygun donanıma sahipmisiniz?

 

Dikkat:

·       Psikolojik ve/veya fiziksel olarak hazır değilseniz dalmayın. Dalış esnasında durumunuzda herhangi bir değişiklik olursa dalış lideinize ve/veya eşinize haber vererek dalışı iptalden çekinmeyin.

·       Asla yardım istemekten çekinmeyin.

·       Kendi gücünüz, beceriniz ve donanım listenizi zorlamayın.

 

 

Eşli dalış (Buddy diving) sistemi ve güvenli dalış için gerekenler:

 

Dalış sırasında en önemli emniyet unsuru eşli dalış (buddy diving) kavramıdır. Uyumun, paylaşmanın ve dostluğun temelinde dalış arkadaşı kavramını oluşturan emniyetli dalış ve güvenlik unsurları yer alır. Kaza istatistikleri yalnız dalmanın çok riskli olduğunu göstermiştir. Dalış sporunda altın kural asla yalnız dalma’ dır.

 

Eşli dalışın gerekleri:

·       Dalış eşi seçiminde ilgi alanları, fiziksel durumlar, tecrübe ve hava kullanımı gibi unsurların göz önüne alınması.

·       Dalış hedefinin kararlaştırılması, planlanması eşlerin ortak ilgi alanlarına uygun olması.

·       Giriş, çıkış noktalarının, izlenecek yolun, derinlik limitinin, dalış süresinin vb. kararlaştırılması.

·       Kimin lider olup kararları vereceğinin belirlenmesi.

·       Özel veya acil bir durumda işler kötüye giderse ne yapılacağının kararlaştırılması.

·       Dalış öncesinde donanımların kuşanılmasına ve sonrasında çıkarılmasına yardımlaşma.

·       Dalış öncesi eşinin donanımlarının kontrolü (Buddy Check), dalışla iligili işaretler ve diğer konularda kısa konuşma.

·       Suda ve su dışında yardımlaşma.

·       Dalış süresince bir arada yüzülmesi, derinliğin, zamanın ve hava tüketiminin birlikte kontrol edilmesi.

Eşli dalışta amaçlanan, bir dalıcının diğerini yardım gerektiren yerlerde desteklemesidir. İdeal bir dalış eşi en az kendisi kadar arkadaşını da kontrol etmeli, herhangi bir sorunun başlamasına izin vermemeli, eğer bir sorun varsa en kısa zamanda müdahale edebilmelidir.

 

 

Dalış öncesi hazırlık, malzeme kontrolü, brifing:

 

Malzemenin hazırlanış ve giyiliş sırası:

·       Tüplardaki hava miktarını kontrol edin.

·       Emergency hava tüpünü doldurarak dalış yeleğinize yerleştirin. Gerekirse CO2 tüpünü de yerleştirin.

·       BC’nizi tüpe monte edin.

·       Regülatörünüzü tüpe monte edin, tüpün vanasını sonuna kadar açıp bir tur geriye çevirin.

·       Giysinizi giyin ve bıçağınızı düzgünce bağlayın.

·       Denge yeleğinizi giyin.

·       Tüp regülatör aksamını kuşanarak, denge yeleği ile olan direkt besleme bağlantısını kontrol edin.

·       Ağırlık kemerini takın. Ağırlığın vücudun iki yanına eşit dağılmasına dikkat edin.

·       Gereksiniminiz olan diğer aletleri alın.

·       Maskenizi, şnorkelinizi, paletlerinizi, eldivenlerinizi ve diğer malzemelerinizi elinize alın.

·       Dalış liderine brifing için hazır olduğunuzun raporunu verin ve eşinizi  de (buddy check) kontrol edin.

 

Buddy check’te (Eş kontrolü) bakılması ve kontrol edilmesi gereken noktalar:

Eş kontrolünde birinci amaç, dalıcıların birbirlerinin malzemelerini kullanmasını ve özelliklerini öğrenmesini sağlamak(Eğer kullanmak zorunda kalırlarsa.),ikinci amaç ise gözden kaçmış veya yanlış giyilmiş/takılmış bir şey olup olmadığını kontrol etmektir.

 

·       Tüm donanımın tam olduğunu ve düzgün giyildiğini kontrol edin,

·       Tüpün vanasının yeterli kadar açık olduğunu kontrol edin,

·       Regülatörün işlevlerini nefes alarak kontrol edin,

·       Basınç ve derinlik göstergelerini kontrol edin,

·       Denge yeleğinin tüpe bağlanışını kontrol edin

·       Denge yeleğine bağlı olan direkt besleme borusunun bağlı ve çalışır olduğunu kontrol edin,

·       Denge yeleğinin doldurma ve boşaltma valflarının yerlerini ve sayılarını kontrol edin,

·       Ağırlık kemerinin pozisyonunu ve çabuk çıkarılışını kontrol edin,

·       Scuba donanımının çabuk çıkarılışını, pozisyonunu ve çalışmasını kontrol edin,

·       Malzemelerin pozisyonlarını ve varsa alternatif hava kaynağını kontrol edin,

·       Yüzerliğin doğru ayarlanmış olduğunu  kontrol edin.

 

Dalış öncesi brifing (kıyı veya teknede):

Brifing sırasınca dalış öncesi planın tekrarı, görevlerin hatırlatılması, gerekli bilgilerin yeniden aktarılması sağlanır.

 

Brifing’te şu sıralamaya uyulmalıdır:

Emniyet: Kulaklar, sıkışmalar, çıkış sırasında normal soluma, acil durumlarda yapılacaklar, dalış bölgesinin özellikleri, dip yapısı, akıntı, zararlı deniz canlıları hakkında kısa bilgi verilir. Standart dalış emniyet kuralları, beklenen tehlikeler, oluşabilecek özel durumlar ve alınacak önlemler tekrar edilir

Tekrar: Dalış planınında yer alan izlenecek yol, görevler, süre ve derinlik hatırlatılır.

Ekipman: Kullanılacak donanım  tekrar gözden geçirilir.

Disiplin:Dalış lideri pozisyona göre talimatlar vermek, kontrol etmek ve işaretlere karşılık vermekle görevlidir.

İşaretler: Dalıcılar kontrol ve kabul etme işaretleri yanında, dalış sırasında yapılan iş/göreve göre gerekli özel işaretler kullanabilirler.

 

Brifingler dalış amirleri tarafından verililmelidir. Brifing sırasında sorulacak sorular ve yapılacak tartışmalar, dalıcıların dalış planını ve yapacakları dalışı tam olarak anlayıp anlamadıklarının göstergesidir.

 

 

Yüzerlik kontrol, suya giriş, dibe iniş, dalış, yüzeye çıkış ve yüzey kontrolü:

 

Yüzerlik kontrolü:

Dalıcı, tüplü iken dalış için ağırlık ayarlamasını tam sağlayana kadar yüzerlik kontrolü yapmalıdır.

 

Yüzerliğin sağlanması için yapılması gerekenler:

·       Tam donanım ve dolu tüplerle suya girilir ve donanımın içindeki bütün hava boşaltılır.

·       Yüzeyde ağırlık ayarlaması yapılarak nötr yüzerlik sağlanır.

·       Kemere 2-4 kg. fazla ağırlık takılarak hava harcamasıyla oluşacak ağırlık kaybı telafi edilir. (Dalış sonunda nötr yüzerlik hala sürüyor olacaktır.)

·       Denge yeleğinine hava basılarak yüzeyde yüzerlik tekrar sağlanır.

 

Tatlı suyla deniz suyu arasında yoğunluk farkı unutulmamalı, aynı donanım için yoğunluğu daha az olan sularda daha az ağırlık takılmasına dikkat edilmelidir.

 

Suya giriş:

Suya giriş yöntemi dalış mevkiine bağlıdır. Suya girmeden önce sudan kolayca çıkabileceğinizden emin olun.

 

Karadan suya giriş:

·       Bütün donanım karada sadece paletler su kenarında giyilmelidir. (Gerekirse eşler birbirlerine yardım ederler.)

·       Giriş bölgesinin serbest ve dalış eşinin hazır olduğundan emin olunmalıdır.

·       Dalgalı denize girerken, atlayarak giriş dışında denge yeleğine biraz hava doldurulmalıdır.

·       Suya yan yan veya geri geri yürüyerek girilmeli, mümkünse buddy’nin eli tutulmalıdır.

·       Biran önce yüzülmeye başlanmalı, rahatça yüzülmeye başlandığında buddy’e ve dalış amirine okey işareti verilmelidir.

 

Dalgalı denize giriş, eğer çok gerekliyse yapılmalı ve suya çok dikkatli bir şekilde dalış eşine yakın girilmelidir. (Mümkünse dalış eşinizin elini tutun.) Suda geri geri ilerlerken geriye bakılmalı, dalgalara karşı ilerlerken iki boşluk arasından yararlanılmalıdır. Olabildiğince çabuk suya dalınarak dalgalrın altından yüzülmeli, kıyı dalgalarının etkisinden kurtulunca dalış eşi kontrol edilmelidir.

 

Tekneden suya giriş:

Kısa bordolu ve küçük teknelerde, teknenin dengesi sağlandıktan sonra sırt üstü yuvarlanılarak

denize girilmeli, kendinden emin olduktan sonra tekneye okey işareti verilmelidir.

Uzun bordolu ve büyük teknelerde, maske  ve tüp tutularak ileriya bakılıp öne uzun bir adım atılıp denize girilmeli, kendinden emin olduktan sonra tekneye okey işareti verilmelidir.

 

Yüzeyde yüzme:

Mümkün olduğunca birarada kalınarak sabit hızla ilerlemeye çalışılmalı, arada bir etrafa bakınılarak yön ve herhangi bir tehlike olup olmadığı kontrol edilmelidir. Denge yeleğinin kısmi olarak şişirilmesi yüzeyde yüzerken rahatlık ve güven sağlar.

 

Dibe iniş:

·       Dalıcılar,yüzmeden sonra yüzeyde birbirlerine yaklaşır ve karşılıklı okey işareti verirler. Daha sonra şnorkeller çıkarılır, regülatörler takılır, saat ve diğer yardımcı malzemeler ayarlanır. Dalış lideri sahildeki  veya bottaki dalış amirine okey ekibindeki dalıcılara da aşağı işareti verir, dalıcılarda buna karşılık verir.(İşaretler net ve anlaşılır verilmelidir.)

·       Denge yeleğindeki veya kuru elbisedeki hava yeterli miktarda boşaltılır.

·       Nefes vererek yüzerlik azaltılır ve daha önce kararlaştırılan şekilde, ördek dalışı veya çivi dalışı ile dalışa başlanılır.

·       Dalış sırasınca, kulaklar ve maske sürekli eşitlenilir.

·       Eş olarak birbirine yakın olarak inilir, gerekli işaretler kullanılır. (Dur, okey, sorun var vb.)

·       Dibe ulaşıldığında karşılıklı okey işareti verildikten sonra nötr yüzerlik ayarlanır, rahatlanılır ve uygun bir hızla dalışa devam edilir.

İniş sırasında mümkünse kılavuz ip (dibe giden halat, zincir, çapa ipi) kullanın.

 

Dalış sırasında;

·       Pozisyonunuzu daha önce dalış lideri ile kararlaştırdığınız şekilde ayarlayın. Eşinizle yan yana yüzmek en iyisidir.

·       Birarada kalmaya özen gösterin. Aranızdaki mesafe birbirinizi görebildiğiniz kadar ya da maksimum 5 mt. olmalıdır.

·       Eşinizi kontrol edin, belirli aralıklarla okey işareti verin. Tecrübe kazandıkça ve aynı eşle dalma sayısı arttıkça işaretlerin sayısı azalacaktır. Dalıcıların birbirlerine şöyle bir bakmaları her şeyin yolunda olup olmadığını anlamalarına yetecektir.

·       Düzenli olarak derinliği, zamanı, havanızı kontrol edin. Eğer bütün dalıcılar kendisinin ve eşinin havasını kontrol ederse havasız kalma ihtimali ortadan kalkar.

·       Eşinizin sizi acele ettirmesine izin vermeyin. Görebileceğiniz şeylere yakından bakın, Sualtı hayatını ve ilginizi çekenleri inceleyin ve ayrıntılara önem verin. Etrafınıza zarar vermeyin.

·       Dalıştan keyif almaya özen gösterin.

 

Yüzeye çıkış ve yüzey kontolü:

·       Dalış süresi bittiğinde veya hava rezerv seviyesine indiğinde (50 bar) çıkışa başlanılır. Hava kaynağındaki azalmayı farkeden ilk dalıcı rezervdeyim işaretini vererek havasının azaldığını belirtir.

·       Önce dalış lideri yukarı işaretini verir, diğer dalıcılarda buna okey veya yukarı işaretini vererek anladıklarını belirtirler.

·       Çıkış sırasında eşler birbirlerine yakın durmalı ve küçük hava kabarcıklarını geçmeyecek bir hızda yıkarıya doğru palet vurulmalıdır. Çıkış hızı 10 mt./dk.’yı geçmemelidir. (Mümkünse daha düşük bir hızla çıkılmalıdır.)

·       Çıkış sırasında nötr yüzerliği koruyabilmek için denge yeleğinden kontrollü biçimde hava boşaltlmalıdır. Hava tutmayarak normal biçimde solumaya devam edilmelidir. Böylece akciğerlerin zarar görme riski de önlenmiş olur.

·       Çıkış sırasında yukarıya bakılmalı, bir kol baş yukarısında tutulup yavaşça dönülerek olası engel ve teklikelerden sakınılmalıdır. Dalıcıların birbirlerine dönerek yukarıya çımalarında yarar vardır. Böylece her biri diğerinin görüş alanının dışında ortaya çıkabilecek engel ve tehlikeleri görebileceklerdir.

·       Görüşün sınırlı olduğu durumlarda, dalıcıların birbirlerini tutmaları tavsiye edilir.

·       Ani çıkışlarda, yüzeyde tam bir daire çizilmeli, gelen herhangi bir tekne olup olmadığı kontrol edilmeli,  tehlike anında tekrar dalmak için hazır bulunulmalıdır.

·       Yüzeye ulaşıldığında denge yeleği şişirilerek şnorkelli yüzmeye geçilmeli ve dalış amirine okey işareti verilmelidir.

Yüzeye çıkışta ve ulaşıldığında eğer her şey yolunda değilse, dalıcılar sıkıntıdaki arkadaşlarına yardım etmek için vakit kaybetmemeli, herhangi bir tehlike anında yüzeyde sahile veya tekneye imdat-yardıma gelin işareti verilmelidir.

 

 

Yüzeyde hareket, suyu terk:

 

Dalış sonunda dalıcılar üşümüş ya da yorgun olabilirler. Bu yüzden sudan çıkış anındaki güçlükler problem çıkarabilir. Yüzeyde herşeyden önce denge yeleğinin şişik olmasına önem verilmelidir. Rahat bir yüzerlik bir çok soruna çare olur.

 

Karaya çıkış:

·       Çıkış genellikle girişin tersidir. Su bel seviyesine gelinceye dek yüzülmeli daha sonra paletler çıkarılarak sahile yürünmelidir.

·       Kıyının dalgalı olduğu bölgede dalgalar arasından en güvenli yol belirlenmeli, vücut su üstüne çıkıncaya dek yan yana yüzülmeli bundan sonra el ve dizlerin üzerinde emekliyerek yada yapılabiliniyorsa yürüyerek karaya çıkılmalıdır. Dalgada durmak dengenizin bozulmasına ve düşüp yaralanmanıza neden olabailir.

Tekneye çıkış:

·       Yüksek bordolu tekneye eşle birlikte yaklaşılarak çıkış merdiveni tutulmalı, önce paletler daha sonra kurşun ağırlıklar tekneye verilmelidir. Böylece merdivenden tekneye çıkmak kolaylaşır.

·       Tekneye çıktıktan sonra çıkış yeri acele boşaltılmalı, arkadan gelene yer açılmalıdır.

·       Kısa bordolu tekneye çıkarken, önce yardım ipine tutunulmalı sırasıyla ağırlıkllar, paletler ve scuba donanımı tekneye verilmeli, daha sonra tekneye çıkılmalıdır.

 

 

Dalışı yarıda bırakma, dalış eşini kaybetme:

 

Dalışı yarıda bırakma:

Bazı durumlarda dalışın yarıda bırakılması önerilir. Buna; yüzeyde hava koşullarının kötüleşmesi, sualtı koşullarının kötüleşmesi, donanımla ilgili sorunlar, hastalık belirtileri, dalış üyelerinde ortaya çıkabilecek aşırı korku, dalışın kalan kısmının dalıcılardan fazla beceri ve güç istemesi, yüzeyde veya sualtında oluşabilecek bir kaza örnek gösterilebilir. Herşey kontrol dışına çıkmadan durun, dalışı yarıda kesmekten çekinmeyin.

  

 

Dalış eşini kaybetme:

Dalış eşinizi kaybetmeniz durumunda; durup etrafı kontrol edin ve yukarı bakın. Eğer eşinizden bir işaret yoksa, normal çıkışa başlayın ve yüzeye çıkarken özellikle etrafınızda hava kabarcıkları araştırın. Yalnız çıkışta acele etmeyin. Çıkışa başlamadan önce eşinizi aramak için bir kaç saniyeden fazla zaman harcamayın çünkü eşinizin sualtında ya da su üstünde bir sorunu, yardıma ihtiyacı olabilir. Bu durumda yerini tespit etmenin ve yüzeydekiler haber verip yardım istemenin en iyi yolu yüzeye çıkmaktır.Yüzeyde eşinizin hava kabarcıklarını tespit etmeye çalışın.

 

Eşinizde o anda aynı şekilde sizi arıyor olabilir. Yüzeyde bir arya gelin ve olanak varsa dalışa devam edin.

Dikkat: Yardım istemekten çekinmeyin.M: info@derindalismerkezi.com
T: +90 (236) 231 94 65 / +90 (532) 297 45 95
A1: "Derin Dalış Merkezi" Çandarlı Limanı / ÇANDARLI - Turkey
A2: 2.Anafartalar Mah. Yeni Orta Sok. No: 1/11 MANİSA - Turkey

Copyright © 2007 by Derin Dalış Merkezi. All rights reserved..
Turizm acentemiz http://www.kozaktur.com.tr'dır
Sanal market, e-ticaret ve kurumsal yazılım geliştirmede lider