Electronic Project Company
 
Yazdır  Öner

Dekompresyon Tabloları


Zaman içinde gelişen teknoloji ile birlikte dalış sporu da daha geniş kitleler tarafından yapılır hale gelmiştir. Bununla birlikte dalışa bağlı hastalıklar da görülmeye başlanmıştır ki bunların başında Dekompresyon hastalığı gelmektedir.Bunun sebebi ise ilk zamanlar kullanılan tablolar ağırlıklı olarak askeri amaçlı olarak  kullanılmak üzere hazırlanmış  tablolardı.Bu durumda sportif veya rekreasyonal dalışları da destekleyecek tabloların oluşturulması için çeşitli çalışmalar yapılıp çeşitli tablolar üretildi.Tablolar teorik doku modelleri olarak üretilmiştir bundan dolayı kişilerin bünyeleri farklılıklar göstereceğinden çok küçük yüzdelerde olsa dahi bazı sapmalar olacaktır. Bunu da emniyet deko beklemesiyle aşacağız.Tablolar “Kontrol Dokusu” denilen azot açısından en geç satüre olan(doyan)  ve en geç desatüre olan (azotu bünyesinden boşaltan) dokular baz alınarak oluşturulur.Bu gün kullanılmakta olan çeşitli dekompresyon tabloları vardır.Bunlardan bazıları US Navy,BSAC,PADI (Çember ve tablo formatlı olmak üzere iki türdür),DSAT tablolarıdır.Bunlardan başka Albert Bühlmann’ın  algoritması   ZHL 12 diye adlandırılan Bühlmann tablosu ve Dr.Max Hahn’ın bu tabloyu geliştirerek elde ettiği algoritması ZHL 16 diye adlandırılan Bühlmann/Hahn tablosu vardır.Ayrıca yine Dr.Max Hahn’ın  kendi geliştirdiği Hahn tablosu vardır.Bunlardan başka dalış bilgisayarlarında kullanılan Custom , Dubbler , Modifiye Lewis , Spencer , Powell Rogers , Modifiye Bühlmann, Modifiye Haldanean, Nikkola gibi bir çok tablolar da mevcuttur.Ayrıca ülkemizde de yeni yeni gelişmekte olan Nitrox dalışları için de tablolar üretilmiştir.

 

DEKOMPRESYON TABLOLARININ KULLANIMI   :

 

Dekompresyon tablolarını kullanabilmemiz için bazı terimleri bilmemiz gerekir.

 

Çıkış Hızı                          :  Dalış bitiminde dibi terk edip yüzeye doğru maksimum yükselme hızı.

                                            Bühlmann/Hahn tablosu bunu 10 m/dak  olarak esas almıştır.

 

Dalış Hızı                          : Dalışa başladığımız andan itibaren dibe doğru gidebileceğimiz maksimum hız.

                                           (25 m/dak)

 

Maksimum Derinlik        :  Dalış sırasında erişilen en derin noktadır.Tabloda tam değer bulunamazsa

                                          bir üst değer seçilir.

 

Mükerrer Dalış                 : İlk dalıştan sonraki 12 saat içinde yapılan dalıştır.

 

Mükerrer Grup Harfi        : Dalıştan yüzeye çıktıktan sonra bünyemizde bulunan artık azot miktarını

                                           ifade eden harftir.

 

Yüzey Fasılası                   : Bir dalış ile bunu takip eden dalış arasında yüzeyde geçirdiğimiz zamandır.

 

İrtifa Dalışı                        : Deniz seviyesinden yüksekte yapılan dalıştır.Bu değer tabloların altında deniz

                                             seviyesinden ne kadar irtifaya kadar kullanılabilineceği rakamlarla ifade edilir.

                                             0-250m veya 0-700 m gibi.

 

Dip Zamanı                         : Dalışın  başladığı andan itibaren yüzeye dönmek için dibin terk edilmesine kadar

                                             geçen süredir.Tabloda tam rakam bulunamazsa bir üst değer seçilir.

 

Sıfır Dekompresyonlu Dalış: Bizim yapacağımız dalışlardır. Dekompresyon beklemesi yapmadan yüzeye

                                              dönmemize izin veren dalışlardır. ***

 

***Dalışları kesinlikle Sıfır Dekompresyonlu yapacağız.Herhangi bir mecburiyet karşısında bu durumu ihlal etsek bile mükerrer dalışlarımız kesinlikle sıfır dekompresyonlu  olacaktır.

Ülkemizde yaygın olarak Bühlamnn/Hahn ve Hahn tabloları kullanılmaktadır.

Kullanım prensipleri aynıdır.Sadece ulaşılan değerlerde ufak farklılıklar vardır.

Biz burada örnek olarak Bühlmann/Hahn tablosunu kullanarak kullanım prensiplerini anlatacağız.Anlatımı kolaylaştırmak için kolonlara rumuz harfler vereceğiz.

K      : Maksimum derinlik

L      : Ait olduğu derinliğin sıfır deko zamanı

R      : Dip zamanı

M      :Deko durakalma derinlikleri

N      : Mükerrer grup harfi

P      : Mükerrer dalış derinliği

O      : Mükerrer dalışta dip zamanına eklenecek süre

T       : Deko durak derinliği

 

 

Bühlmann/Hahn tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1 den takip ederek aşağıdaki sırayı takip edelim. Yaptığımız dalışta  ulaştığımız maksimum derinlik K metre olsun. Tabloda K rumuzuyla belirtilmiş derinlik değerinin altındaki L rumuzuyla   ifade edilmiş değer K derinliği için “sıfır deko zamanı”nı ifade eder.Yan kolonda R rumuzuyla ifade edilmiş değerler ise dip zamanlarıdır.Bunun yanındaki M kolonları ise dekompresyon durak derinliklerini ifade eder.N ile rumuzlandırılmış kolon ise o dalış sonundaki mükerrer grup harfini belirtir.

Dalış tablolarında gerek zaman gerek derinlik olsun tam değerler bulunamazsa bir üst değer seçilir.

 

Tablo 2’nin üst kısmı mükerrer dalış grubu , alt kısmı ise mükerrer dalış için dip zamanına eklenecek  zaman tablosudur.

 

27 metre derinliğe 20 dakikalık bir dalış yaptığımızı farz edelim.K kolonunda 27 metreyi buluruz.R kolonunda da 20 dakikayı bulup 20 dakika satırından sağa doğru hareket edilirken  M kolonlarından geçerken bir değere rastlamayız.Bu da sıfır deko duraklı bir dalış yaptığımız anlamına gelir.Eğer aynı derinlik için 45 dakikalık bir dalış yapmış olsaydık R kolonunda 45 dakika satırını bulup sağa doğru satırı takip edersek  M kolonlarında 1 ve 12 diye iki değere rastlarız ki bunlar dakika değerinden deko durak değeridir.Bu değerlerin en üstünde T satırında 1 dakikanın üzerinde 6, 12 dakikanın üzerinde 3 değerlerini görürüz.T satırı Deko duraklaması yapılacak derinlikleri ifade eder.Yani bu dalış için yüzeye dönerken 6 metrede  1 dakika ,3 metrede 12 dakika deko duraklaması yapacağız demektir. Satırı sonuna kadar devam ettiğimizde ise N kolonunda karşılaşacağımız  harfler bizim mükerrer grup harfimizdir ki bu 27 m, 45 dak dalış için Mükerrer Grup Harfimiz (MGH)  F olacaktır.

 

Buradan sonra ikinci bir dalış planlarsak  eğer Tablo 2’ye ihtiyacımız olacaktır.İkinci dalışımızı 17 metreye 15 dakika olarak planlayalım. İki dalışımız arasında 1 saat 15 dakika geçtiğini kabul edelim, bu da bizim yüzey beklemesi zamanımız olacaktır. Tablo 2’nin üst kısmında Mükerrer Dalış Grubu yazan kolondan MGH’ mizi bulup, ki bu örnekte bizimki F idi, yüzey bekleme değerimiz olan 1saat 15 dakikayı bulana kadar sağa doğru bu satırda ilerleyeceğiz.1,15 değerini gördüğümüz yerin sağındaki oku aşağı doğru takip edeceğiz, bir yandan da P rumuzlu kolondan 17 metre değerini bulmaya çalışalım. Ancak 15 m ve 18 m değerleri olduğunu göreceğiz. Burada daha emniyetli olacağı için bir üst olan 18 m’yi değil 15 m  satırını esas alacağız ve bu satırdan sağa doğru hareket ederek  aşağı inen okun işaretlediği O kolonlarından denk gelen kolonu aşağı doğru takip edip 19 dakika değerini bulacağız.

 

Bu 19 dakika değeri bizim 17 metreye 15 dakika olarak planladığımız dalışın zaman değerine ilave edilecektir .Çünkü bu 19 dak değeri ilk dalışımızın ardından geçen zamana rağmen bizim vücudumuzda 17 metreye 19 dakikadır dalıyormuşuz gibi artık azot miktarı olduğunu ifade eder. Planladığımız 15 dakikaya 19 dakikayı ilave edince 34 dakika gibi bir değer buluruz. Tablo 3 ten 17 metre tablosu olmadığı için 18 metre tablosuna bakacağız.Burada da 34 dakika değerini bulamayacağımız için R rumuzlu kolondan 40 dakika değerini bulup sağa doğru hareket ettiğimizde M kolonlarında herhangi bir deko duraklaması gerektirdiğini ifade eden dakika değerine rastlamayacağımızdan, bu dalışı yapabileceğimize karar verip uygulamaya geçeceğiz.

 

Bu dalış sonunda mükerrer grup harfimiz ise 40 dakika değerinden sağa doğru hareket edip N kolonundan mükerrer grup harfimizin E olduğunu görürüz.

 

Dalış Profili Önemi Ve Hazırlanması    :

 

Dalış Profili , bir gün içinde yapmış olduğumuz dalış veya dalışların Derinlik – Zaman grafiği üzerinde ifade edilmesidir.
 

Dalış profilini oluşturmak için her dalış için,dalışa başladığımız saati , dip zamanını ,dalıştan çıktığımız saati, dalıştaki maksimum derinliğimizi ve bu dalış sonrasındaki mükerrer grup harfimizi  kayıt etmemiz gerekir.

Profilin çizimi için bu değerler Derinlik-Zaman grafiğinde birleştirilir ve ortaya dalış profilimiz çıkar.

 

Dalış profiline neden gerek duyarız.?Bütün bu değerleri kaydettiğimiz zaman mükerrer dalışlarımızla ilgili hesaplamalarımız daha emniyetli olacaktır. Ayrıca olabilecek bir kaza durumunda dalış profili, uygulanacak tedavinin belirlenmesinde esas unsur olacaktır.

 

Örnek olarak yukarıda bahsettiğimiz dalışların profilini çizelim.

Birinci dalışımız 27 metreye 45 dakika

Dalış sonunda MGH : F

Yüzey Beklememiz 1saat 15 dakika

 

İkinci Dalışımız 17 metreye 15 dakika

Dalış sonunda MGH : E  M: info@derindalismerkezi.com
T: +90 (236) 231 94 65 / +90 (532) 297 45 95
A1: "Derin Dalış Merkezi" Çandarlı Limanı / ÇANDARLI - Turkey
A2: 2.Anafartalar Mah. Yeni Orta Sok. No: 1/11 MANİSA - Turkey

Copyright © 2007 by Derin Dalış Merkezi. All rights reserved..
Turizm acentemiz http://www.kozaktur.com.tr'dır
Sanal market, e-ticaret ve kurumsal yazılım geliştirmede lider