Electronic Project Company
 
Yazdır  Öner

Hava Sarfiyat Hesapları


        Hava sarfiyatımızı hesaplamanın önemini vurgulamaya gerek yoktur.Çünkü dalış sırasında ne kadar hava harcayacağımızı ve bize gereken hava miktarını ancak bu  yolla bulabiliriz.

          Hava sarfiyatını hesaplarken bazı terimlerle karşılaşacağız bunların açıklaması aşağıdaki gibidir.

     

Yüzey hava sarfiyatı(YHS) : Bu ortalama bir insanın deniz seviyesinde dakikada soluyacağı hava miktarını ifade eder.Biz bu  değeri  25 lt/dak olarak kabul edeceğiz.Bazı kaynaklarda bu 20 lt/dak olarak alınır.Bu da doğrudur ancak biz daha emniyetli olması için 25 lt/dak kabul ediyoruz.

 

Rezerv Hava : Herhangi bir olağanüstü durum karşısında kullanabilmemiz için dalış sonunda tüpümüzde bırakmamız gereken hava miktarı.Biz bu değeri 50 atm olarak alıyoruz.Ancak rezervli tüplerde yay kuvveti 40 atm basınca kadar rezerv devresini tuttuğundan rezervli tüplerde bu değer 40 atm .dir.

 

        Hava sarfiyatını hesaplarken aşağıdaki formülü kullanacağız.

             

                     Toplam Hava Sarfiyatı (THS) = Dip Hava Sarfiyatı (DHS)     +   Deko Hava Sarfiyatı (DeHS)

                                                                +Çıkış Hava Sarfiyatı (ÇHS)

 

        Bunlar hesaplanırken iniş hava sarfiyatı ayrı da hesaplanabilir ancak biz daha emniyetli olması için 

        DHS içinde hesaplayacağız.

           

         Hava sarfiyatı hangi kademe için yapılırsa yapılsın kullanılacak formülün içeriği aynıdır

 

                                      Port = YHS *Zaman

 

     Port :Herhangi bir derinlik için ortam basıncını ifade eder ve aşağıdaki formülle kolayca bulunur.

   

                                    Port = (  d/10)+1        d harfi burada ortam basıncı bulunması istenen derinliği sembolize eder.

  

         Ayrıca dikkat etmemiz gereken bir diğer husus ta  çıkış hava sarfiyatını (ÇHS) hesaplarken

         maksimum derinliğimizin yarısı derinlik olarak baz alınır.

       

           Şimdi hem Bühlmann/Hahn hem de Hahn tabloları için birer örnek  problem çözelim

 

Problem     :

  

           18 lt hacimli tüpümüz 200 atm basınçla doldurulmuştur.İlk dalışımız 31 m’ye 20 dakika olarak planlıyoruz.İki saatlik yüzey zamanından sonra ikinci dalışımızı 20 m’ye 30 dakika olarak yapabilir miyiz? Bu örnek için Bühlmann/Hahn tablosunu kullanacağız.

 

İlk dalış için,

a)    Dip süresi ne kadardır.?

b)    İlk dalışta deko süresi var mıdır?Varsa kaç metrede kaç dakika olacaktır?

c)    Mükerrer grup harfi nedir?

d)    Çıkış süresine kadardır?

e)    Toplam harcanacak hava ne kadardır?Bu dalışı ,bu tüple yapabilir miyiz?

f)     Her iki dalış ,dalış profilini çiziniz.

 

a)      Dip zamanı 20 dakikadır.

b)      İlk dalışta deko vardır.3 metrede 3 dakika deko duraklaması vermektedir tablo.

c)      İlk dalış sonunda MGH = E

d)      Çıkış süresini hesaplarken tablonun tavsiye ettiği maksimum çıkış hızı esas alınır. Bühlmann/Hahn

          tablosunun tavsiye ettiği çıkış hızı 10 m/dak olduğuna göre 31 metreden 10 m/dak hızla 3.1 dakikada

          çıkarız.3 dakika da deko duraklamasını ilave edersek toplam çıkış zamanımız 6.1 dakikadır.

e)      Toplam hava sarfiyatımız

         

         Dip Hava Sarfiyatı =Port * YHS * Zaman

                                 

          Port = (  31/10  )+1 = 4,1 atm      YHS = 25 lt/dak        Zaman = Dip zamanı =20 dak

                         

                                    DHS = 4,1 * 25 * 20 = 2050 lt

 

          Çıkış Hava Sarfiyatı  = Port *YHS *Zaman

 

           Port = (31/2/10)+1 =2,55 atm           YHS = 25 lt/dak           Çıkış Zamanı = 31/10 =3,1 dak          

 

                                    ÇHS = 2,55 * 25  * 3,1  =  197,62 lt

 

                                   Deko Hava Sarfiyatı  = Port * YHS* Zaman

     

                                                    3     

       Port = (-------)+1  = 1.3 atm               YHS =25 lt/dak          Deko Zamanı = 3 dak

                                                   10

 

                                     DeHS = 1,3 * 25 * 3 =           97.5lt

 

                                     THS =ÇHS +DHS+DeHS             = 197.62 +2050+97.5                  = 2345.12 lt

 

            Tüpteki toplam hava = 200atm * 18 lt =3600 lt

 

            Rezerv hava basıncımız 50atm olduğundan dalışta kullanabileceğimiz hava

                                                                    =  (200-50) atm * 18 lt    =  150 * 18        =  2700 lt

                                                                                                        

             olduğundan bu dalışa bu tüp yeterlidir.

 

             İlk dalışımızdan sonra 20 m’ye 30 dakikalık bir dalış yapamayız çünkü dekompresyon durağı gerekmektedir.Ancak tabloya göre 20 m’ye 25dak’lık bir  dalış  yapabiliriz.İlk dalışımız  sonunda mükerrer grup harfi E olacaktır.İki saatlik yüzey zamanı için 12 dakikalık dip zamanına eklenecek süre çıkacaktır.

 

 

Problem   :

 

            200 atm basınçla doldurulmuş 18 lt’lik bir tüp ile 20 m’ye  30 dakikalık bir dalış  bir dalış yapacağız.180 dakika sonra 15 m’ye 20 dakikalık bir dalış daha yapmak istiyoruz. İlk dalış için hava hesaplarını yapıp,her iki dalışın dalış profilini çiziniz.

  

             Hesaplarımızı Hahn 0-700 m tablosuna göre yapacağız. İlk dalışta dip zamanımız 30 dakikadır.Buna göre bu dalış sonunda MGH  E olacaktır.

            

             Çıkış zamanımız  2 dakikadır.Bu dalışta deko duraklaması yapmamıza gerek yoktur.

 

             THS=  DHS +ÇHS

 

             DHS= Port * YHS * Zaman =3 * 25 *30  = 2250 lt

            

             ÇHS= Port * YHS * Zaman = 2 * 25 * 2 = 100 lt

 

                                       THS = 2250+ 100 =2350 lt

 

             Tüpteki Hava = Tüp Hacmi * Tüpteki Basınç  =18 * 200 = 3600 lt                     Rezerv Basıncı = 50 atm

 

             Kullanabileceğimiz Hava =(Tüp Basıncı –Rezerv Basıncı) * Tüp Hacmi

                                               = (200-50) * 18 =150* 18 = 2700 lt   olduğundan tüpümüz ilk dalış için yeterlidir          

             MGH = E. 180 dakika yüzey fasılasından sonra  15m’ye yapacağımız dalış için dip zamanına

            eklenecek süre 10 dakikadır.20 dakika dip zamanına 10 dakika süreyi de eklediğimizde dip

            zamanımız toplam 30 dakika olacaktır.Dalış tablosuna baktığımız zaman 15 m için sıfır dekolu bir dalış

            olduğunu görürüz ki bu da bu dalışı yapabileceğimiz gösterir.

 M: info@derindalismerkezi.com
T: +90 (236) 231 94 65 / +90 (532) 297 45 95
A1: "Derin Dalış Merkezi" Çandarlı Limanı / ÇANDARLI - Turkey
A2: 2.Anafartalar Mah. Yeni Orta Sok. No: 1/11 MANİSA - Turkey

Copyright © 2007 by Derin Dalış Merkezi. All rights reserved..
Turizm acentemiz http://www.kozaktur.com.tr'dır
Sanal market, e-ticaret ve kurumsal yazılım geliştirmede lider